ΕΠΛ422: Προχωρημένα Δίκτυα

Εαρινό Εξάμηνο 2020

Στόχος και Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η επέκταση των βασικών γνώσεων των φοιτητών στα δίκτυα υπολογιστών σε θέματα που σχετίζονται με τις αρχιτεκτονικές, τις τεχνικές και τα πρωτόκολλα που σχετίζονται με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, νέες γενεές πρωτοκόλλων για το Internet, πρωτόκολλα μεταφοράς πολυμέσων, Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS), συστημάτων ελέγχου συμφόρησης και (βέλτιστης) κατανομής πόρων, καθώς και θεωρία ουρών και ανάλυση επίδοσης δικτύων. Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση σε όλα τα στρώματα της στοίβας των δικτύων σε ένα ποιο προχωρημένο επίπεδο από το ΕΠΛ324. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν ποια είναι η σύγχρονη γνώση και ποιες οι διάφορες ερευνητικές περιοχές και δραστηριότητες στο τομέα των Δικτύων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Επικοινωνία:
Επικ. Καθ. Βάσος Βασιλείου
ΘΕΕ01, Β114
<my last name.first initial>@ucy.ac.cy

Ώρα και Αίθουσα Διαλέξεων:
Τρίτη/Παρασκευή, 15:00-16:30,
ΘΕΕ01, 146

Ώρα και Αίθουσα Φροντιστηρίου:
Τετάρτη, 17:30-18:30,
ΘΕΕ01, 146

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη/Παρασκευή, 12:00-13:00,

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Δρ. Γιάννος Μυλωνάς

Εργαστήριο:
Παρασκευή, 16:30-18:00, ΘΕΕ01, 201

Κώδικας Τιμής

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να βρείτε πληrοφορίες για την έκδοση του Παν. Κύπρου "Λογοκλοπή στις Σπουδές: Αναγνώριση και Αποφυγή της"

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το μάθημα υιοθετεί ένα μικτό τρόπο διδασκαλίας που συνδιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν επιλεγμένα βίντεο ή θα διαβάζουν συγκεκριμένα κομμάτια απο τη βιβλιογραφία πρίν να έρχονται στις διαλέξεις
 • Ο καθηγητής θα παρουσιάζει το θέμα χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη βιβλιογραφία ή/και άλλες πηγές.
 • Περιστασιακά, ίσως να ζητηθεί απο κάποιους φοιτητές να παρουσιάσουν (για 5-10 λεπτά) ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας.
 • Οι φοιτητές και ο καθηγητής θα συζητούν τα θέματα της μέρας.

Προαπαιτούμενα

ΕΠΛ324 Επικοινωνίες και Δίκτυα

Βιβλιογραφία

 • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – 7th Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2016.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Computer Networks, An Open Source Approach – International Edition, Yin-Dar Lin, Ten-Hung Hwang, and Fred Baker, McGraw Hill, 2011
 • Computer Networks. A systems Approach, 4th Edition, Larry Peterson and Bruce Davie, Morgan Kaufmann 2007
 • Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures – 2nd International Edition, Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja, McGraw Hill, 2006.
 • Computer Networks, 5th Edition, Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall, Pearson, 2011

Αξιολόγηση

 • 30% Ασκήσεις και Εργαστήριο
 • 25% Ενδιάμεση Εξέταση
 • 45% Τελική Εξέταση

Please watch all videos and read all papers before class. The teaching style will be "flipped", so class time will be devoted to discussion and questions.

Videos, assignments, and papers will be posted by the beginning of the corresponding week of class. Assignments will generally be due immediately before the subsequent assignment is released.

Date Modules and Videos Readings Slides
14, 17 Ιανουαρίου
 • Επισκόπηση Μαθήματος και Επεξήγηση Συμβολαίου Μαθήματος
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα, Επανάληψη Βασικών Εννοιών
21 Ιανουαρίου
 • Θεωρία της Πληροφορίας
28, 31 Ιανουαρίου
 • Εφαρμογές
4, 7 Φεβρουαρίου
 • Peer-to-Peer Communication
11 Φεβρουαρίου
 • Caching, Video Streaming, CDN
14, 18 Φεβρουαρίου
 • Ποιότητα Υπηρεσίας και Εφαρμογές Πολυμέσων

21 Φεβρουαρίου
 • Ποιότητα Υπηρεσίας - Διαχείρηση Ουρών
25, 28 Φεβρουαρίου
3, 6 Μαρτίου
10 March ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΕΞΑΜΗΝΟΥ - MIDTERM EXAM
13, 17 March Ακύρωση Διαλέξεων λόγω Κορονωιού
20, 24 Μαρτίου
 • Network Layer - Data Plane
 • IPv6, Mobile IP, Multicast Routing
1, 3 Απριλίου
7, 10 Απριλίου
 • Data Link Layer - MAC protocols
14, 24 Απριλίου
 • Data Link Layer - Switching and MPLS
15-22 Απριλίου Easter Break - Διακοπές Πάσχα
28 Απριλίου, 5 Μαΐου
 • Security Principles
26 Μαΐου ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ / FINAL EXAM 8:30-11:30 πμ/am

Ασκήσεις και Εργαστήρια

Εργαστήρια
 • Παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες

Ασκήσεις
Αριθμός Εκφώνηση Ημερ. Παράδοσης

Ανακοινώσεις

 • 14/1/2020 - Website up and running