Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Τρίτη, 16:30-18:30, Αίθουσα 109, ΧΩΔ01

Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 211

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00 – 13:00 (ΘΕΕ01-211)

Παλαιότερα έτη: Ιστοσελίδα Μαθήματος 2019


Ανακοινώσεις

[24/05/2020] Το πρόγραμμα τελικών παρουσιάσεων έχει ανακοινωθεί.

[16/04/2020] Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή της ομαδικής εργασίας και του βίντεο. Η νέα ημερομηνία υποβολής είναι 08/05/2020, 23:59.

[10/04/2020] Η δεύτερη ατομική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[05/04/2020] Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών θα γίνουν στις 21/05/2020 28/05/2020. Το πρόγραμμα παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

[24/03/2020] Σε συνέχεια της απόφασης του Πανεπιστημίου για την μετάβαση σε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως τα σεμινάρια του μαθήματος από εδώ και πέρα θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Όλες οι διαδικτυακές διαλέξεις θα βιντεογραφούνται για να μπορείτε να τις δείτε και αργότερα.

[11/03/2020] Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή της περίληψης του βιβλίου. Η νέα ημερομηνία υποβολής είναι 31/03/2020, 23:59.

[10/03/2020] Σε συνέχεια της απόφασης των Πρυτανικών Αρχών για αναστολή των μαθημάτων μέχρι και τις 25/03/2020 για προληπτικούς λόγους λόγω κορωνοϊού, τα σεμινάρια που είχαν προγραμματιστεί για τις 17/03 και 24/03 αναβάλλονται. Το επόμενο μας σεμινάριο θα γίνει στις 31/03.

[10/03/2020] Ομαδική Εργασία: Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας.

[10/03/2020] Η πρώτη ατομική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[21/01/2020] Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι 28/01/2020.

[21/01/2020] Η ομαδική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[14/01/2020] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[14/01/2020] Έναρξη μαθημάτων.